Śmietana, M. ., & Karski, K. . (2019). Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 289–308. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.17