Chmielowski, S. (2019). Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów prawnych z Kolekcji Ashmolean Muzeum. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 11-34. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.01