Kowalski, A. P. (1). Wytwórczość ludów pierwotnych w świetle pragmatycznych koncepcji sztuki. Folia Praehistorica Posnaniensia, 24, 137-147. https://doi.org/10.14746/fpp.2019.24.08