Przeździecki, M., Szubski, M., & Grabarek, A. (2020). Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 191-208. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.09