Zalewska, A. I., & Cyngot, D. (2020). Wpływ wojennych wydarzeń dziejowych (res gestae) i relacji o nich (historie rerum gestarum) na kondycję materialnych pozostałości po tych wydarzeniach. Studium przypadku na temat dziedzictwa konfliktów zbrojnych jako wyzwania poznawczego i społecznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 409-441. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.16