Sawicka, J. . (2020). Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 247–289. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.11