Dec, O. (2020). Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirów” z ziem polskich. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 63-70. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.03