Sołtysiak, M. (2020). Grody wieloczłonowe, zalążki miast, Seehandelsplätze, miejsca centralne u ujścia Odry w X–XII wieku? – synonimy czy problem definicyjny?. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 315-350. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.13