Sołtysiak, M. (2020). Rozważania o narracji budowanej wokół argumentu: „w świetle archeologii”. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 351-379. https://doi.org/10.14746/fpp.2020.25.14