Redakcja, F. P. P. (2020). Słowo wstępne. Od Redakcji. Folia Praehistorica Posnaniensia, 25, 7. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/27895