Antowska-Gorączniak, O., & Lajsner, W. (2021). Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 9-40. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.01