Góralczyk, A. (2021). Rola południowej Galii w produkcji i handlu winem w VI w. p.n.e. – II w. n.e. na tle przemian politycznych w zachodniej części Morza Śródziemnego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 41-57. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.02