Pawleta, M. (2021). Jaka przyszłość czeka muzeum archeologiczne? Dyskusja z tezami zawartymi w książce Moniki Stobieckiej: Natura artefaktu, kultura eksponatu. Projekt krytycznego muzeum archeologicznego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 331-345. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.12