Gralak, T. (2021). Biada zwyciężonym – gospodarka i relacje społeczne w kulturze lateńskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 59-87. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.03