Przeździecki, M. (2021). Obozowisko łowieckie ludności kultury świderskiej na stanowisku Sulejówek 4, pow. miński, woj. mazowieckie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 399-422. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.15