Wagner, P. (2021). Czego oczy nie widzą, tego archeologom żal – nowe metody dokumentacji sztuki naskalnej (RTI, DSTRETCH) . Folia Praehistorica Posnaniensia, 26, 423-430. https://doi.org/10.14746/fpp.2021.26.16