Markiewicz, M. (2022). Ceramika malowana z wczesnej epoki żelaza vs. nowożytna ceramika biała. Rozważania o magii i o „odczarowaniu świata”. Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 103–130. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.06