Napierała, M. (2022). Wykorzystanie żelaza w starożytnym Egipcie do początku okresu późnego. Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 131–161. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.07