Pankiewicz, M. (2022). Problem sztuki naskalnej w Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 163–174. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.08