Żurek, K., Wawrusiewicz, A., Kalicki, T., Niebieszczański, J., Piasecki, A., & Bahyrycz, C. (2022). „Fortece na bagnach”. Pierwsze interdyscyplinarne badania stanowiska z późnej epoki brązu w Jatwiezi Dużej (Polska północno-wschodnia). Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 201–225. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.10