Żychlińska, J. (2022). Eugeniusz Tomczak, Anita Szczepanek, Paweł Jarosz, Gogolin-Strzebniów, stanowisko 12. Cmentarzysko kultury łużyckiej na Wyżynie Śląskiej. Seria: Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne, t. 11 (red. K. Dzięgielewski). Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 227–237. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.11