Przepiórka, P. (2022). Popularyzacja archeologii na przykładzie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 27(27), 175–199. https://doi.org/10.14746/fpp.2022.27.09