Antowska-Gorączniak, O. (2015). Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 39-61. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.04