Domańska, L. (2015). Przyczynek do badań nad krzemieniarstwem grupy łupawskiej KPL. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 111–126. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.07