Pawleta, M. (2015). Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 373-396. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.21