Rakoca, A., & Rozbiegalski, P. (2015). Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 397-427. https://doi.org/10.14746/2015.20.22