Socha, K. (2015). Zagadnienie tzw. domów kultowych w megalitycznym obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 497-529. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.26