Smółka, E. (2015). Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013. Folia Praehistorica Posnaniensia, 20, 571-574. https://doi.org/10.14746/fpp.2015.20.30