Skrzyniecki, R. (2014). Konflikty zbrojne w pradziejach. Perspektywy badawcze. Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 133-149. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.06