Panakhyd, H., & Makarowicz, P. (2014). Jubileuszowa Międzynarodowa Archeologiczna Konferencja Naukowa we Lwowie (22-24 maja 2013 r., Lwów, Ukraina). Folia Praehistorica Posnaniensia, 19, 313 -319. https://doi.org/10.14746/fpp.2014.19.16