Czebreszuk, J. (2013). Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 61–71. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.03