Michałowski, A., & Teska, M. (2013). Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce. Folia Praehistorica Posnaniensia, 18, 197–216. https://doi.org/10.14746/fpp.2013.18.11