Dziewanowski, M., & Pyżewicz, K. (2016). Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 83-122. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.04