Kobiałka, D., Kostyrko, M., & Kajda, K. (2016). Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko- -pomorskie). Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 177-200. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.07