Matczak, M. D. (2016). Tożsamość upamiętniona w przestawieniach świętych. Przykład wczesnochrześcijańskich mozaik w rotundzie w Salonikach w Grecji. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 313-338. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.11