Żychlińska, J. (2016). Rola i pozycja społeczna kobiet we wczesnej epoce żelaza przez pryzmat zmian w rytuałach pogrzebowych – na przykładzie Wielkopolski. Folia Praehistorica Posnaniensia, 21, 491–503. https://doi.org/10.14746/fpp.2016.21.19