FOGEL, J.; SIKORSKI, A.; JASIEWICZ, J.; ŁOSIŃSKA, A. „Nowy” gródek późnośredniowieczny w rejonie jezior bnińskich (Błażejewo, gm. Kórnik, woj. wielkopolskie). Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 10, p. 269-296, 1 lis. 2018.