BUKOWSKI, Z. Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 10, p. 355-368, 1 lis. 2018.