BUKOWSKI, Zbigniew. Jacek Woźny, Symbolika przestrzeni miejsc grzebalnych w czasach ciałopalenia zwłok na ziemiach polskich (od środkowej epoki brązu do środkowego okresu lateńskiego), Bydgoszcz 2000, ss. 187. Folia Praehistorica Posnaniensia, [S. l.], v. 10, p. 355–368, 2018. DOI: 10.14746/fpp.2003.10.20. Disponível em: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/fpp/article/view/15659. Acesso em: 3 grudz. 2023.