MATUSZEWSKA, A. Dolnoodrzańska enklawa kultury ceramiki sznurowej w ramach circumbałtyckiego kręgu KCSZ. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 16, p. 353-360, 1 lis. 2018.