SZYDŁOWSKI, M. Przemiany społeczno-kulturowe w okresie formowania się państwa piastowskiego w Wielkopolsce północno-zachodniej na podstawie materiałów archeologicznych z Santoka i Międzyrzecza. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 16, p. 389-398, 1 lis. 2018.