BŁASZCZYK, D. Społeczna interpretacja wybranych wczesnośredniowiecznych cmentarzysk rzędowych w perspektywie gender studies i lifecycle analysis. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 16, p. 417-425, 1 lis. 2018.