TESKA, S.; PYŻEWICZ, K.; MAJOREK, P. Dystrybucja i rola sztyletów krzemiennych wśród społeczności grupy kościańskiej kultury unietyckiej – analiza typologiczno-chronologiczna materiałów z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz studium przypadku znaleziska z Bronikowa (gm. Śmigiel). Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 23, p. 169-188, 16 wrz. 2019.