ŚMIETANA, M.; KARSKI, K. Muzeum-archiwum pamięci. Uwagi na temat roli materiałów archeologicznych w muzeach-miejscach pamięci na przykładzie KL Plaszow. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 24, p. 289-308, 15 grudz. 2019.