CHMIELOWSKI, S. Pochodzenie nowobabilońskich dokumentów prawnych z Kolekcji Ashmolean Muzeum. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 24, p. 11-34, 15 grudz. 2019.