PRZEŹDZIECKI, M.; SZUBSKI, M.; GRABAREK, A. Między Wschodem a Zachodem. Inwentarz krzemienny z osady ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanowisku Podlesie 6, woj. świętokrzyskie. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 25, p. 191-208, 15 grudz. 2020.