SAWICKA, J. Kwestia chronologii, typologii i pochodzenia szklanej biżuterii z wczesnośredniowiecznego ośrodka grodowego w Gnieźnie. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 25, p. 247-289, 15 grudz. 2020.