DEC, O. Potrzeba rekonceptualizacji wczesnośredniowiecznych pochówków „wampirów” z ziem polskich. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 25, p. 63-70, 15 grudz. 2020.