WIELGUS, B. Recenzja: Aleksandra Bystry, Dzikie barwy. O naturalnym farbowaniu tkanin roślinami, Wydawnictwo Dzikie Barwy, Łódź 2019. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 25, p. 445-448, 15 grudz. 2020.