ANTOWSKA-GORĄCZNIAK, O.; LAJSNER, W. Ślady produkcyjne na cegłach profilowanych z placu Kolegiackiego w Poznaniu – próba rekonstrukcji dawnej wytwórczości strycharskiej. Folia Praehistorica Posnaniensia, v. 26, p. 9-40, 30 grudz. 2021.